Catalan flag icon
Spanish Flag Icon

3D Coworking Barcelona és un espai de treball per a makers, innovadors, emprenedors, professionals autònoms i petites empreses en l’àmbit de la tecnologia. Oferim un espai de treball excel·lent, així com mentoratge de projectes, desenvolupament d’habilitats comunicatives i altres serveis per contribuir a l’ èxit del teu projecte.

3D Coworking Barcelona és un espai d’emprenedors per a emprenedors, amb un objectiu clar: sostenibilitat per al planeta i per a la societat. Per aquesta raó ens emmarquem dins una filosofía negoci de l’Economía per al bé comú (EBC).

3D Coworking Barcelona is a workspace for makers, innovators, entrepreneurs, self employed technologists and small companies. It offers an excellent working space and tools, as well as project mentoring, communication skills development and other services to help you success.

3D Coworking Barcelona is a space by entrepreneurs, for entrepreneurs with one clear focus: sustainability of the planet, and the society. For these reasons we advocate for the Economy for the Common Good (ECG) approach to business

3D Coworking Barcelona es un espacio de trabajo para makers, emprenedores, profesionales autónomos y pequeñas empresas en el ámbito de la tecnología. Ofrecemos un espacio de trabajo excelente, así como mentoraje de proyectos, desarrollo de habilidades comunicativas y otros servicios  para contribuir al éxito del tu proyecto.

3D Coworking Barcelona es un espacio por emprendedores, para emprendedores, con un objetivo claro: la sostenibilidad para el planeta y la sociedad. Por estos motivos nos enmarcamos en una filosofía de negocio de Economía para el bien común (EBC).