Blockchain

26/09/2019 19:30h Introducció a Blockchain – An introduction to Blockchain – Introducción a Blockchain by Dr. Sergi Udina

Publicada en
Blockchain inspired graph

[CAT] El Blockchain és en molts sentits una revolució tecnològica equiparable a la creació d’internet. Algunes persones afirmen que amb la seva aplicació a l’àmbit de les finances (com s’ha donat amb el bitcoin), només veiem la punta de l’iceberg, respecte a les possibilitats que s’obren enfront d’aquesta tecnologia. Molts governs, bancs i empreses s’interessen […]